Moratrail tour

Våren 2020 var en annorlunda vår. Pandemin orsakad av Covid 19 slog till mot världen och vi fick nya längdmått som ”Coronaavstånd” att lära oss. Tävlingar ställdes in på löpande band.

Tävlingssuget hos många fanns där, men tävlingstillfällena lyser med sin frånvaro. För de som bodde i Moras närhet bjöd vi därför in till en serie träningsrace på olika banor runt om Mora och avslutade serien som sig bör med en ”Final climb”.

På Söndagar var det start 09.30 på de olika banorna och med ett extra lopp lördagen  25:e april då ett extra lopp på Bananna lagts in.  Detta för att just 12 km ingick den dagen i Trailrunning Swedens viritual series.

OBS – Max 45 löpare kan anmäla sig/lopp var regeln.

Det var väldigt enkla arrangemang

OM det blir en lika torftig vår 2021 kör vi säkert igen, då kommer nyheter ut om detta!

Inbjudan & anmälan

Alla är vinnare i legenders spår