8-15-30-45 km för vuxna och en rad kortare banor för de yngre i de fina skogarna runt Läde-Hökberg och Spjutmodammen

8 km banan blev succé när den introducerades förra året!Kom och testa 8 juli du med!www.moratrail.se

Publicerat av Mora Trail den 8 juni 2018