Nu är inbjdan ute och anmälan öppen till 2018 års upplaga av MoraTrail

Inbjudan har i här: http://www.moratrail.se/inbjudan/