2 km

Kartaför utskrift över MoraTrailbana 2 km (banan går medsols)

Första halvan av banan går längs Vasaloppsspåret. Sen viker banan in på mindre stigar i tallskogen i Hemusområdet. Banan snirklar sig sen på en jättefin liten stig tillbaka till skidstadionområdet och det hägrande målet.

 

Alla är vinnare i legenders spår